TadikaABS

Tadika ABS berdiri atas prinsip menghormati pelajar sebagai bakal pemimpin masa hadapan, para ibu bapa sebagai pendidik yang lebih berpengaruh dan guru sebagai pelita ilmu. Modul dan latihan dibangunkan atas landasan kajian sunnah dan Teknik Nabi TM Muhammad S.A.W.

more ›

Mendorong Gaya Nabi

Tadika ABS menyertakan modul mendorong pelajar gaya nabi. Ia adalah hasil kajian Tim Hadith Psikologi dalam mendorong pelajar secara khususnya dan manusia umumnya dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam hadith-hadith sahih beliau.

more ›