Bahasa Melayu Tinggi. Teknik Nabi. Kelab A'RAF.
Melahirkan generasi yang berbudaya tinggi

Tentang Kami

Tentang Kami


Apakah itu Tadika ABS?

Tadika dalam Rangkaian TADIKA ABS juga menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK 2010) yang bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyuburkan melalui aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna.

Melalui kurikulum ini kemahiran literasi dan numerasi asas murid dipertingkatkan, keyakinan dibangunkan dan konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak dipupuk. Ini adalah untuk menyediakan murid agar mereka berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran bagi kelangsungan pembelajaran seterusnya.

KSPK terbina berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard dan berbentuk modular. Standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun.

Pembelajaran

Standard kendungan dan standard pembelajaran adalah berpaksikan kepada pengetahuan, kemahiran asas serta nilai ddalam enam tunjang pembelajaran berikut:

 • Komunikasi
 • Kerohanian
 • Sikap dan nilai
 • Kemanusiaan
 • Sains Teknologi
 • Perkembangan fizikal dan estetika
 • Pembangunan keterampilan diri

Pada peringkat prasekolah, proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) Developmentally Appropriate Practices.

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersifat fleksibel tetapi terancang di mana semua murid terlibat secara aktif melalui pelbagai aktiviti individu, kumpulan dan kelas sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.

Suasana pembelajaran yang selesa, ceria dan selamat dapat menggalakkan naluri ingin tahu dan gemarkan cabaran yang seiring dengan fitrah semulajadi kanak-kanak.

Daftar


Pilih dari cawangan di bawah :

Hubungi Kami


Alamat


 • Tadika ABS
 • 12-1F, MG Point
 • KM 11, Jalan Gombak
 • Taman Mutiara Gombak
 • 53100 Gombak
 • Kuala Lumpur
 • (603) 6178-6877
 • absedusolution@gmail.com