aktif
Aktif
Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira melalui Teknik Mendorong Tingkah Laku Positif.

Guru-guru mengaplikasi Teknik Mendorong Tingkah Laku Positif bagi mendorong pelajar supaya suka belajar. Kanak-kanak tidak dimarahi, diugut, dileteri, disindir, ataupun dihukum. Kita mendorong tingkah laku baik-baik di kalangan anak-anak.

Prinsip Teknik Mendorong Tingkah Laku Positif
  • Teknik Memuji
  • Teknik Tidak Mengkritik
  • Teknik Memberi Ganjaran Sosial
  • Teknik Meningkatkan Keyakinan
NILAI
Mendorong tingkah laku yang baik dan emosi pelajar terhibur dan tidak sakit