Tadika ABS

Penemuan & Idea Penubuhan Tadika ABS

ABS Edu Solutions Sdn Bhd ialah syarikat yang menguruskan program tadika AKTIF BIJAK SANTUN sudah berada di pasaran semenjak tahun 2013. Pada peringkat awal, ia memberi fokus utama kepada pembangunan usahawan bisnes tadika indie, dengan mengaplikasikan cara pengurusan bisnes yang lebih teratur. Dorongan untuk membangunkan sebuah bisnes yang berjaya dan memberi impak optimum kepada pembelajaran anak-anak, membolehkan 20 orang pengusaha pertama pada tahun 2014.

Menjelang tahun 2015 dan selepas itu, penambahbaikan dalam modul pembelajaran, bergerak selari dengan pembangunan sistem pengurusan yang berinovasi. Kebolehan untuk kelangsungan bisnes-bisnes tadika ini, membolehkan mereka terus memberikan khidmat yang baik dan berkualiti kepada anak-anak, ibu bapa dan hasilnya kepada msyarakat.

Apa itu Tadika ABS?

Membawa motto AKTIF, BIJAK & SANTUN menjadikan tadika ABS berbeza dengan tadika atau pra-sekolah yang lain.

Rangkaian Tadika ABS menawarkan 3 nilai:

1) Guru-guru mengaplikasi Teknik Nabi bagi mendorong pelajar supaya suka belajar. Kanak-kanak tidak dimarahi, diugut, dileteri, disindir, ataupun dihukum, sebaliknya mereka didorong dengan menggunakan teknik memuji yang betul.
(NILAI: Jiwa dan emosi pelajar tidak sakit.)

2) Guru-guru bercakap kepada pelajar menggunakan fonetik dan nahu Bahasa Melayu Tinggi. Guru memanggil pelajar dengan panggilan ‘Tuan Muda’ dan ‘Cikpuan Muda’.
(NILAI: Jiwa dan emosi pelajar lebih seronok, gembira dan bahagia.)

3) Tadika ABS mempunyai Kelab ARAF di mana sejak kecil pelajar sudah diasuh menjadi usahawan yang baik akhlaknya.
(NILAI: Menyelesaikan kesukaran ibu bapa yang tidak pandai cara mengajarkan sendiri ilmu bisnes kepada anak-anak mereka.)

tadika ABS

Misi Kami

  • Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira.
  • Memupuk nilai kepintaran sosial dan bijak kewangan.
  • Menerapkan amalan berbudaya tinggi.

Visi Kami

Mempersiapkan anak-anak untuk masa hadapan.

Tadika ABS

Objektif Pendidikan

Untuk membangunkan generasi yang aktif, bijak dan santun dengan memupuk sikap suka berkawan, bercakap benar, kreatif, berakhlak halus, hormat-menghormati, dan memperjuangkan kebenaran.

Temui Potensi Penuh Anak Anda di Tadika ABS - Daftar Hari Ini!

Daftarlah dengan Tadika ABS dan saksikan perkembangan yang luar biasa dalam pendidikan awal anak anda!

Ikuti kami di:

© 2023 Hak Cipta Terpelihara

Scroll to Top