aktif
Aktif
Mewujudkan suasana seronok melalui teknik mendorong tingkah laku positif

Guru-guru mengaplikasi Teknik Mendorong Tingkah Laku Positif bagi mendorong pelajar supaya suka belajar. Kanak-kanak tidak dimarahi, diugut, dileteri, disindir, ataupun dihukum. Kita mendorong tingkah laku baik-baik di kalangan anak-anak.

Prinsip Teknik Mendorong Tingkah Laku Positif
 • Teknik Memuji
 • Teknik Tidak Mengkritik
 • Teknik Memberi Ganjaran Sosial
 • Teknik Meningkatkan Keyakinan
NILAI

Mendorong tingkah laku yang baik dan emosi pelajar terhibur dan tidak sakit


bijak
Bijak
Menerapkan kepintaran sosial dan nilai keusahawanan

Memperkenalkan modul Pengajaran & Pembelajaran yang holistik dan inovatif, sesuai dengan cara pembelajaran anak-anak yang unik dan sentiasa berubah. Setiap modul ini berasaskan prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Awal Kanak-Kanak atau Developmentally Appropriate Practices (DAP).

bijak-4
+
SUBJEK Berasaskan KSPK Semakan 2017

KSPK: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

3 Modul Inovatif

 • logo kelab arafIni merupakan modul keusahawanan untuk melentur generasi celik wang yang mempunyai kemahiran ‘survivor’ yang tinggi.Kemahiran yang dipertingkatkan melalui aktiviti Kelab Araf:
  • Kemahiran membuat keputusan & penyelesaian masalah
  • Kemahiran negosiasi & bertolak ansur
  • Kemahiran kolaborasi & bekerja dalam kumpulan
  • Kemahiran kepimpinan & berdikari
 • logo-lisKanak-kanak mempelajari konsep mudah sains dan melakukan eksperimen melalui cerita-cerita menarik.
  littleibnusina_graphic
 • huffaz01Kanak-kanak didorong menghafal beberapa surah pilihan. Kefahaman mereka tentang surah-surah tersebut dipertingkatkan melalui bercerita, kraf, permainan & aktiviti yang menyeronokkan.*Bergantung kepada penyertaan cawangan

Silabus Lain-lain

 1. Program Membaca Bahasa Melayu (Kaedah Suku Kata)
 2. English Reading Program (Phonics & whole-word approach)
 3. Program Mengaji
 4. Kembara Bahasa (kemahiran komunikasi & penulisan)
 5. English as Communication Language (communication & writing skill)
 6. Kembara di Alam Matematik
 7. Pendidikan Agama Islam
 8. Akidah
 9. Feqah
 10. Sirah
 11. Akhlak
 12. Hafazan ayat-ayat lazim & doa harian
 13. Mental Arithmetik *
 14. Projek bulanan berasaskan tema
 15. Bahasa Arab
 16. Kembara di Alam Jawi (Kemahiran membaca & menulis)

* Bergantung kepada penyertaan cawangan

Pelan Program

 • 4 Tahun

  • Kelab ARAF
  • Program Membaca Bahasa Melayu (Kaedah Suku Kata)
  • Program Mengaji
  • Kembara Bahasa (kemahiran komunikasi & penulisan)
  • English as Communication Language (communication & writing skill)
  • Kembara di Alam Matematik
  • Little Ibnu Sina (Sains)
  • Pendidikan Agama Islam
   • Akidah
   • Feqah
   • Sirah
   • Akhlak
  • Hafazan ayat-ayat lazim & doa harian
  • Projek bulanan berasaskan tema
  • Bahasa Arab
 • 5 Tahun

  • Kelab ARAF
  • Program Membaca Bahasa Melayu (Kaedah Suku Kata)
  • English Reading Program (Phonics & whole-word approach)
  • Program Mengaji
  • Kembara Bahasa (kemahiran komunikasi & penulisan)
  • English as Communication Language (communication & writing skill)
  • Kembara di Alam Matematik
  • Little Ibnu Sina (Sains)
  • Pendidikan Agama Islam
   • Akidah
   • Feqah
   • Sirah
   • Akhlak
  • Hafazan ayat-ayat lazim & doa harian
  • Projek bulanan berasaskan tema
  • Bahasa Arab
  • Mental Arithmetik *
  • Kembara di Alam Jawi (Kemahiran membaca & menulis)
 • 6 Tahun

  • Kelab ARAF
  • Program Membaca Bahasa Melayu (Kaedah Suku Kata)
  • English Reading Program (Phonics & whole-word approach)
  • Program Mengaji
  • Kembara Bahasa (kemahiran komunikasi & penulisan)
  • English as Communication Language (communication & writing skill)
  • Kembara di Alam Matematik
  • Little Ibnu Sina (Sains)
  • Pendidikan Agama Islam
   • Akidah
   • Feqah
   • Sirah
   • Akhlak
  • Hafazan ayat-ayat lazim & doa harian
  • Projek bulanan berasaskan tema
  • Bahasa Arab
  • Mental Arithmetik *
  • Kembara di Alam Jawi (Kemahiran membaca & menulis)


santun
Santun
Melahirkan generasi yang berbahasa dan berbudaya tinggi

Guru-guru dilatih untuk bercakap Bahasa Melayu Tinggi, menggunakan budaya tinggi dan menunjukkan adab sopan di tadika. Ini penting supaya kanak-kanak meniru tingkah laku baik ini seterusnya menggunakan bahasa dan Budaya tinggi dalam persekitaran mereka seharian.

 • Guru-guru bercakap kepada pelajar menggunakan fonetik dan nahu Bahasa Melayu Tinggi.
 • Guru menghormati pelajar dengan panggilan pelajar dengan panggilan ‘Tuan Muda’ dan ‘Cikpuan Muda’.
+
Guru-guru dilatih untuk menunjukkan adab sopan dan menggunakan budaya tinggi di tadika.
=
NILAIJiwa dan emosi pelajar lebih seronok, gembira dan bahagia.