aktif
Aktif
Mewujudkan suasana seronok melalui teknik mendorong tingkah laku positif

Guru-guru mengaplikasi Teknik Mendorong Tingkah Laku Positif bagi mendorong pelajar supaya suka belajar. Kanak-kanak tidak dimarahi, diugut, dileteri, disindir, ataupun dihukum. Kita mendorong tingkah laku baik-baik di kalangan anak-anak.

Prinsip Teknik Mendorong Tingkah Laku Positif
 • Teknik Memuji
 • Teknik Tidak Mengkritik
 • Teknik Memberi Ganjaran Sosial
 • Teknik Meningkatkan Keyakinan
NILAI

Mendorong tingkah laku yang baik dan emosi pelajar terhibur dan tidak sakit


bijak
Bijak
Menerapkan kepintaran sosial dan nilai keusahawanan

Memperkenalkan modul Pengajaran & Pembelajaran yang holistik dan inovatif, sesuai dengan cara pembelajaran anak-anak yang unik dan sentiasa berubah. Setiap modul ini berasaskan prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Awal Kanak-Kanak atau Developmentally Appropriate Practices (DAP).

bijak-4
+
SUBJEK Berasaskan KSPK Semakan 2017

KSPK: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

3 Modul Inovatif

 • logo kelab arafIni merupakan modul keusahawanan untuk melentur generasi celik wang yang mempunyai kemahiran ‘survivor’ yang tinggi.Kemahiran yang dipertingkatkan melalui aktiviti Kelab Araf:
  • Kemahiran membuat keputusan & penyelesaian masalah
  • Kemahiran negosiasi & bertolak ansur
  • Kemahiran kolaborasi & bekerja dalam kumpulan
  • Kemahiran kepimpinan & berdikari
 • logo-lisKanak-kanak mempelajari konsep mudah sains dan melakukan eksperimen melalui cerita-cerita menarik.
  littleibnusina_graphic
 • huffaz01Kanak-kanak didorong menghafal beberapa surah pilihan. Kefahaman mereka tentang surah-surah tersebut dipertingkatkan melalui bercerita, kraf, permainan & aktiviti yang menyeronokkan.*Bergantung kepada penyertaan cawangan

Pelan Program

 • 4 Tahun

  • Program ASTAKONA : Playschool
  • Program Literasi Kewangan dan Keusahawanan : Kelab ARAF
  • Program Membaca Bahasa Melayu : Kaedah Fonik dan Suku Kata
  • Program Mengaji : Iqra dan Al-Quran
  • Bahasa Melayu : Kemahiran Komunikasi & Penulisan
  • English : Communication & Writing Skill
  • Programme Soleh English
  • Matematik
  • Program Sains Dalam Bercerita : Little Ibnu Sina
  • Pendidikan Agama Islam
   • Akidah
   • Feqah
   • Sirah
   • Akhlak
   • Ibadah
  • Hafazan Surah Pilihan & Doa Harian
  • Projek Bulanan Bertema
  • Asas Bahasa Arab
 • 5 Tahun

  • Program Literasi Kewangan dan Keusahawanan : Kelab ARAF
  • Program Membaca Bahasa Melayu : Kaedah Fonik dan Suku Kata
  • English Reading Program : Phonics & Whole-Word Approach
  • Program Mengaji : Iqra dan Al-Quran
  • Bahasa Melayu : Kemahiran Komunikasi & Penulisan
  • English : Communication & Writing Skill
  • Programme Soleh English
  • Matematik
  • Program Sains Dalam Bercerita : Little Ibnu Sina
  • Pendidikan Agama Islam
   • Akidah
   • Feqah
   • Sirah
   • Akhlak
   • Ibadah
  • Hafazan Surah Pilihan & Doa Harian
  • Projek Bulanan Bertema
  • Asas Bahasa Arab
  • Mental Arithmetik **Bergantung kepada cawangan
 • 6 Tahun

  • Program Literasi Kewangan dan Keusahawanan : Kelab ARAF
  • Program Membaca Bahasa Melayu : Kaedah Fonik dan Suku Kata
  • English Reading Program (Phonics & Whole-Word Approach)
  • Program Mengaji : Iqra dan Al-Quran
  • Bahasa Melayu : Kemahiran Komunikasi & Penulisan
  • English : Communication & Writing Skill
  • Programme Soleh English
  • Matematik
  • Program Sains Dalam Bercerita : Little Ibnu Sina
  • Pendidikan Agama Islam
   • Akidah
   • Feqah
   • Sirah
   • Akhlak
  • Hafazan Surah Pilihan & Doa Harian
  • Projek Bulanan Bertema
  • Asas Bahasa Arab
  • Jawi : Kemahiran Membaca dan Menulis
  • Mental Arithmetik **Bergantung kepada cawangan


santun
Santun
Melahirkan generasi yang berbahasa dan berbudaya tinggi

Guru-guru dilatih untuk bercakap Bahasa Melayu Tinggi, menggunakan budaya tinggi dan menunjukkan adab sopan di tadika. Ini penting supaya kanak-kanak meniru tingkah laku baik ini seterusnya menggunakan bahasa dan Budaya tinggi dalam persekitaran mereka seharian.

 • Guru-guru bercakap kepada pelajar menggunakan fonetik dan nahu Bahasa Melayu Tinggi.
 • Guru menghormati pelajar dengan panggilan pelajar dengan panggilan ‘Tuan Muda’ dan ‘Cikpuan Muda’.
+
Guru-guru dilatih untuk menunjukkan adab sopan dan menggunakan budaya tinggi di tadika.
=
NILAIJiwa dan emosi pelajar lebih seronok, gembira dan bahagia.